Workshop Næring og Natur

Utviklingssenteret sto ansvarlig for planlegging og gjennomføring av workshopen Næring og Natur. Formålet var å rette fokuset mot koblingen mellom næring og natur.

Dette for å identifisere hvor utfordringene lå - og ligger - i forhold til å stimulere til en større grad av aktivitet, samt skape en arena for nytenking og økt entusiasme når det gjelder bruk av natur til nærings- og samfunnsnyttige formål. 

Tilleggsinformasjon:
  • Prosjektperiode:: 05.2015 – 09.2015
  • For hvem?: Statskog og Profilgruppa